انگشتر نقره الماس کد 160129012

انگشتر نقره 925 به همراه نگین الماس اتمی
در دسترس می باشد: تعداد موجودی 1
€711000/00